1. Ostja annab nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud andmed säilitatakse Müüja poolt, eesmärgiga täita Ostja esitatud Toote tellimus ning arendada Müüja poolt Ostjale pakutavaid Tooteid.

2. Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta ning Ostja nimi, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis, Ostja registrikood ja käibemaksukohuslase number.

3. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Müüja ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

4. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed Müüja andmebaasist.

5. Müüja võib Ostja nõusolekul saata Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Ostja e-posti aadressil.

6. FIE Valeri Jaaksoo on isikuandmete vastutav töötleja, FIE Valeri Jaaksoo edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le